ติดต่อ CenPay

  • ที่อยู่ : ชั้น 8 เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ เลขที่ 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500
  • โทรศัพท์ : 02 100 8777
  • อีเมล์ : cenpaysupport@central.co.th
  •  follow us on facebook

เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-20.00 น.
  • วันเสาร์ - อาทิตย์ 10.30 - 20.00 น.